En äldre herre kommer in i bussen..

En äldre herre kommer in i bussen..

En äldre herre kommer in i bussen men finner ingen plats att sitta på. En man med sex barn har brett ut sig på bänken längst bak.

Den gamle stannar framför dem och försöker dra till sig deras uppmärksamhet genom att upprepade gånger stöta käppen i golvet. Pappan tycker inte om oljudet och säger:
– Ni borde sätta på ett gummiskydd!

Den gamle mannen:

– Om ni själv hade gjort det i tid hade jag inte behövt stå här nu.

You Might Like These

Leave a Comment